Що заважає аутсорсингу розвиватись на теренах східної ЄвропиГалузь аутсорсингу росте та набирає обертів із кожним роком у багатьох сферах та напрямах бізнесу. Однак, у Східній Європі розвиток аутсорсингу є досить слабким із таких причин :

- кадрові проблеми та недостатня кількість необхідних спеціалістів, низька оплата праці. Такий стан речей обумовлений, насамперед, значною кількістю трудових мігрантів та молоді, яка навчається за кордоном і згодом залишається там назавжди. Шляхом вирішення цієї проблеми є розвиток та модернізація під сучасні потреби ринку освітніх програм навчальних закладів, стимулювання та залучення молоді до аутсорсингу через відповідні стажування та практики; гідна оплата праці кваліфікованих спеціалістів за допомогою державних програм, спрямованих на підтримку та розвиток інтелектуального та промислового потенціалу країни;

- низька конкурентоздатність сектору аутсорсингу, порівняно з країнами, де такі послуги надаються у «промислових» масштабах ( наприклад Індія). Низька конкурентоздатність спричинена відсутністю масштабних інфраструктурних проектів;

- нестабільна політична та правова ситуація, недосконалість податкової системи: ці фактори погано впливають як на довіру та впевненість інвесторів та на об’єм інвестицій загалом, так і на розвиток внутрішніх аутсорсингових послуг у цих країнах;

- мовний бар’єр – невелика кількість спеціалістів на гарному рівні володіє іноземними мовами, передусім, англійською, що не дозволяє вільно та оперативно спілкуватись з робочих питань із зарубіжними партнерами. Шляхом вирішення цієї проблеми є державні програми та державна підтримка вивчення англійської мови в країні – це інвестиція, що повернеться державі створенням великої кількості робочих місць та збільшенням сплачених податків, що, в свою чергу, сприятиме зростанню економіки.

Україна має вагомий потенціал для розвитку аутсорсингу серед інших країн Східної Європи – перш за все, через зручне географічне положення (це є важливим критерієм для аутсорсингових логістичних послуг ), якісну систему професійної освіти (що має значення для послуги промислового аутсорсингу), ефективну роботу в сфері IT ( послуги ІТ-аутсорсингу).

Основними проблемами, що заважають розвитку аутсорсингу в Україні є:

- труднощі у створенні власних технологій, що пов’язано, перш за все, з недостатньою державною підтримкою та впевненістю у стабільній економічній ситуації (закупка чужих технологій знижує рентабельність);

- зосередженість більшої частини бізнесу на короткострокових проектах, в яких втрачається потенціал для створення сталого аутсорсингу у багатьох галузях, розуміння найбільш витребуваних його видів, їх розвиток та вдосконалення.

Аутсорсинг – потужний інструмент, що здатен вивести бізнес на новий рівень, збільшити прибутки, пришвидшити розвиток та масштабування. Саме тому його розвиток у Східній Європі повинен стати перспективним напрямом соціально-економічного поступу.